Foto
By admin Mar 24, 2017

Phong thủy là gì ? Tại sao chúng ta cần phong thủy

Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và 水 thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.

Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

Vòng tay phong thủy đá mã não xanh cho người mệnh mộc

Sách Táng thư viết: "Mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Kinh viết: Khí gặp gió (phong) ắt tán, gặp nước (thủy) ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng". Do vậy mà có tên là "phong thủy".

Hai chữ phong thủy còn chỉ phương pháp tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ hoặc mai táng cát tường phú quý, phúc thọ bình yên, tức là thuật Phong thủy. Giống như mọi ngành khoa học kĩ thuật cổ truyền khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào dịch lý, thuyết âm dương, ngũ hành.

Trước kia phong thủy chỉ thiên về hướng gió, hướng đất, địa hình địa thế của nhà ở hoặc nơi mai táng. Còn ngày nay phong thủy được các học giả, các nhà nghiên cứu về tâm linh cũng như sức mạnh của phong thủy trong đời sống. Mở rộng kiến thức phong thủy về màu sắc, con số cũng như ngũ hành.

Đối với Việt Nam nói riêng và Phương Đông nói chung hiện nay phong thủy không chỉ một môn khoa học đang được nghiên cứu nhiều. Mà còn là một kho tàng kiến thức được tích tụ từ ngàn đời ông cha.

Phong thủy không có khả năng thay đổi vận mệnh như nhiều người lầm tường. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều là phong thủy có thể cải biến vận mệnh của một con người. Ví dụ ông bà ta ngày xưa có câu “Mưu Sự Tại Nhân, Hành Sự Tại Thiên” hay “Thiên Thời, Địa Lợi Nhân Hòa” vậy các câu trên có nghĩa gì?

Các câu nói của người xưa điều nhắm tới một nghĩa duy nhất là một người muốn thành công phải cố gắng, mưu tính cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng. Như nhiêu đó vẫn chưa đủ mà vẫn phải cần tới một yếu tố cuối cùng đó là vận mệnh trời. Cho dù người có tài giỏi mưu cao kế xâu vẫn không qua nổi ý trời. Phong thủy giúp ta cải biến vận mệnh làm cho nó tốt hơn.

Vòng tay phong thủy đá mắt hổ vàng cho mệnh kim

Bạn đừng nghĩ phong thủy là mê tín vì từ trước tới nay tất cả các nhà quân sự hay doanh nhần đều tin vào phong thủy và họ đã thành công. Đối với các nhà quân sự trước khi khởi binh họ luôn chọn hướng tốt để xuất hành, hay chuẩn bị những vấn đề tâm linh như cúng cỗ, còn về doanh nhân học luôn sử dụng những vật dụng hợp mệnh, nhà ở thuộc hướng tốt.

Vậy ta có thể nói phong thủy giúp ta may mắn cũng được, mà nói nó là một cách làm ta thêm tự tin về mặt tâm linh cũng ổn. Chuẩn bị để thành công còn hơn thất bại rồi mới hối tiết. Nhắc lại một lần nữa mỗi con người muốn thành công duy nhất một cách đó là học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, mưu tính kỹ và một ít về vận mệnh.